Vítej u návodu který tě naučí krok za krokem jednu z nejdůležitějších věcí kterou je potřeba ve hře BKC ovládat. Nuže, směle do toho...

Obrázkový doprovod tohoto manuálu byl pořízen ze základního BKC skinu. Barevnost tlačítek v levém menu a jejich poloha se může měnit!

 

1. Krok

V menu po levé straně klikneme na tlačítko "Republika". Tím se nám zobrazí stránka kterou můžeš vidět na obrázku. Z horního seznamu krajů vybereme ten, na který chceme útočit.

 

(základní tabulka s výběrem kraje na který budeš útočit)

 

2. Krok

Nyní je potřeba zvolit hráče na kterého chceš zaútočit. U toho se trochu zdržíme. Mohou nastat dvě odlišné situace a to:

a) Kraj na který chceš zaútočit má s vaším krajem nastavené takzvané "obchodní dobývání" v hantýrce hráčů BKC také "obchodko". To znamená že se kraje navzájem dohodly do jaké maximální síly se budou dobývat. To znamená že můžeš zaútočit jen na hráče  pod touto hranicí a navíc jen na hráče kteří mají 25 a méně měst. To samé platí i pro tebe. Pokud má tvůj kraj s jiným krajem obchodní dobývání, zajímej se, do jaké je síly a nakup si armádu abys měl větší sílu (a tím pádem na tebe nebylo možné útočit). V případě útoku budeš tedy postupovat následovně:

Seřadíš si hráče podle síly (klepnutím na slovo síla v tabulce, viz. obrázek)  a hledáš jestli je v kraji na který chceš útočit nějaký hráč se silou menší než je stanovena obchodním dobýváním. Pokud někoho takového najdeš pokračuješ dál, viz. 3. krok

 

(seřazení hráčů podle síly kliknutím na slovo "síla")

 

b) Kraj na který chceš útočit je s tvým krajem ve válce. V tom případě si svůj cíl vybereš následovně

- Nikdy nebudeš útočit na hráče který je silnější nebo stejně silný jako ty! Tvůj cíl musí mýt zhruba 1/3 tvé síly (jinak jsou ztráty tvých jednotek vysoké)

- Vezmeš v úvahu jakou máš politiku, popřípadě jak máš vylepšené jednotky. Pokud jsi obránce budeš útočit jen na ty nejslabší, pokud útočník můžeš si troufnout i na silnější jedince (ale vždycky pamatuj na to aby byl tvůj protivník slabší než ty)

- Když se budeš rozhodovat mezi několika cíly rozhoduj se taky podle toho jak velkou populaci má tvůj cíl a jak velká je vzhledem k městům (pokud má velkou populaci vzhledem k počtu měst, budou města dobře zastavěné).

- Pokud se rozhoduješ mezi dvěma stejně silnými hráči, vyber si toho s více městy (budeš si od něj vzít víc při stejných ztrátách armády jako by jsi útočil na toho s méně městy.

Z obrázku kousek výš lze snadno vyvodit že útok na hráče Joora-SK je nesmysl vzhledem k tomu, jakou má sílu a jak malým počtem měst disponuje. Jako lákavý cíl lze naopak označit hráče Herrda, Kasty nebo JaraII.


Na závěr tohoto kroku malý popis tabulky:

Pořadí: Pořadí hráče v kraji

Jméno: Jména hráčů v kraji. Kliknutím na toto slovo lze seřadit hráče v kraji podle abecedy

Populace: Množství lidí ve městech v milionech. Kliknutím na toto slovo lze seřadit hráče v kraji podle populace. (Čím větší populace tím víc zastavěná města)

Síla: Síla armády daného hráče Kliknutím na toto slovo lze seřadit hráče v kraji podle síly.

Mocnost: Mocnost daného hráče. Při jejím výpočtu se bere v úvahu počet měst, populace a síla hráče. Kliknutím na toto slovo lze seřadit hráče v kraji podle mocnosti

Dnes dobyt: Zde je zaznamenáno, o kolik měst daný hráč během aktuálního přepočtu přišel.

Info/Pošta/Útok: Kliknutím na daný simbol můžete: Získat info o hráči / napsat poštu danému hráči / zaútočit na daného hráče

 

3. Krok

Za předpokladu, že jsi si vybral svůj cíl můžeme přistoupit k samotnému útoku. Na řádku se jménem hráče na kterého chceš útočit klikni na symbol dvou zkřížených mečů (viz. obrázek) tím se přesuneš na další stránku.

(na obrazovku s výběrem jednotek k útoku se přesuneš kliknutím na symbol zkřížených mečů.)

Místo načtení další stránky se ti mohou načíst následující hlášení:

Protivník má větší sílu než nastavila vláda jako maximální dobývací : Toto se stane pouze pokud jde o obchodní dobývání a znamená to že hráč na kterého se pokoušíš zaútočit má větší sílu než jaká je pro obchodní dobývání dovolená.

Při obchodním dobývání nelze útočit na hráče nad 25 měst : Znamená to že se pokoušíš útočit na hráče, který má sice menší sílu než jaká je nastavená pro obchodní dobývání, ale má víc, jak 25 měst.

Náš protivník byl dnes již připraven o maximum měst: Znamená to že hráč na kterého se snažíš zaútočit byl již připraven o maximální možné množství měst. U této hlášky trochu odbočím. Aby nedocházelo k v BKC k obrovským ztrátám měst slabých hráčů, existuje jednoduchý systém. Během jednoho vojenského přepočtu (jednou za 24. hodin) je možné přijít maximálně o 20% svého území. To znamená, hráč s 200 městy může přijít o 40 měst. Hráč s 10ti městy maximálně o 2 města... V praxi to vypadá tak že nejvhodnější doba na dobytí města v době míru, kdy jsou pouze obchodní dobývání je v době vojenských přepočtů, kdy se některým dobytým hráčům vynulují ztráty a lze je tak připravit o dalších 20% jejich území. Tyto přepočty jsou v následující hodiny:

Výpadek databáze: Nezbývá než čekat a za chvíli zkusit znovu :)

0:00

4:00

8:00

12:00

16:00

20:00

Poznámka: Lidí co čeká do dobytí města je velké množství a měst které jdou dobýt je zase nedostatek, takže se může stát že jen několik vteřin po vojenském přepočtu jsou již všechna města dobyta. Je proto třeba útočit co nejrychleji.

 

Za předpokladu že cíl který sis vybral ještě nebyl připraven o maximální možné množství měst, postupuj následovně. Vyber jednotky k útoku (nejjednodušší je prostě dát vše) z rolovací nabídky vyber město na které chceš zaútočit a klikni na tlačítko útok.

 

(ve vrchním poli vyber město na které budeš útočit zde např.Slaný-33 a v tabulce s počty jednotek vyber jednotky k útoku)

Je možné že se zobrazí chybová hláška "Město na které se pokoušíte útočit již nepatří našemu cíly" Což znamená že někdo byl rychlejší a město které jsme ze seznamu vybrali si již dobyl. proto je třeba konat rychle a v případě zobrazení této hlášky co nejrychleji vybrat město jiné.

Věřím že tento návod ti pomohl alespoň částečně se seznámit se způsobem získávání měst v této hře. Pokud něčemu nerozumíš, obrať se na profesory.

 

Sarge